Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik belirlenin aksine konunun paydaşları açısından sadece hakları değil, önemli yükümlülükleri getirir. Sigortalılık işlemleri, yasal zorunlulukların doğru ve zamanında gerçekleştirilmesi, çalışanların hak ve yükümlülükleri konusunda doğru biçimde bilgilendirilmesi yaşamsal öneme sahiptir.

Bir şirketin işe alımdan başlayan ve işten çıkış sürecine dek devam eden, hatta zaman aşımı düzenlemeleri dikkate alınırsa sonrasına da sarkan yükümlülükleri var Sosyal Güvenlik kanunlarından kaynaklanan. Sigortalı çalıştırılmaya başlanması, işyeri dosyası tescil işlemleri, aylık bildirimler ve ödemeler, dikkate almanız gereken Sosyal Güvenlik düzenlemelerinden yalnızca bazıları.

Doğru, güncel ve anlaşılır bilgiye dayanarak yürüteceğiniz işlemler, yeterince mali yükler getiren bu alandan kaynaklı maliyetlerinizin daha da artmasını önleyeceği gibi, belirli noktalarda maliyet avantajlarını da sağlayacaktır.

  • Sigortalılık İşlemleri
  • İşyeri dosyası tescil, devir, birleşme kapanış işlemleri
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Uygulamaları
  • Teşvik Danışmanlığı
  • Geçici İş Göremezlik İşlemleri
  • Yurt Dışı Hizmet Borçlanmaları
  • Mesleki Eğitim Kanunu Yükümlülükleri
  • İşsizlik Sigortası Uygulamaları

Sosyal Güvenlik İşlemlerinizi Siz Düşünmeyin!

Detaylı bilgi için bize ulaşın.