Eğitimler

Bordro Hesaplamaları

  • İleri Derece Bordro Uygulamaları
  • Yeni Başlayanlar İçin Temel Bordro İşlemleri
  • Bordro Okuma Eğitimi

İş Hukuku

  • Özlük İşlemleri Eğitimi
  • İş sözleşmesi İçerikleri Ve Türleri
  • İş Güvencesi Uygulamaları
  • İş Hukukunda Ücret ve Çalışma Süreleri

Sosyal Güvenlik Eğitimi

  • İş yeri dosyası ve sigortalı bildirim işlemleri
  • Prime Esas Kazanç Matrahı ve Sigorta Primi Hesaplamaları
  • İş kazası, Meslek Hastalığı, Geçici İş göremezlik işlemleri

Bilgi Paylaşıldıkça Değerlidir!

Eğitim içerik ve paketleri için bize ulaşın.